Rengöra, måla & renovera tak

Hem / Renovering / Tak

Att renovera tak är något som alla husägare behöver göra med jämna mellanrum, men inför en takrenovering är det mycket som du måste ha koll på. Här kommer du att få viktig och bra information när du ska renovera tak för första gången eller när du vill anlita en hantverkare för arbetet.

Renovera tak

Det finns flera anledningar till varför du kan vara i behov av att renovera tak. Det kan t.ex. handla om att taket har blivit väldigt gammalt och slitet, men det kan också handla om att du upptäckt ett läckage eller att du vill ändra utseende på taket. Att renovera tak är något du kan göra på egen hand, men det förutsätter att du har rätt kunskap och erfarenhet. I annat fall är det alltid bäst att anlita en professionell takläggare. Kom ihåg att du kan behöva ansöka om bygglov.

Krävs bygglov för att byta tak?

I vissa fall kan det krävas bygglov när du ska renovera tak. Ett bygglov behövs om du t.ex. vill bygga ett större tak än du har idag eller om du vill ändra takmaterialet helt och hållet. Är det däremot så att du ska ha samma kulör och material som idag krävs sällan bygglov.

Vad kostar det att byta tak?

Ett generellt pris för att byta tak är 1 500 kronor per kvadratmeter. Dock kan priset variera väldigt mycket beroende på valet av material. Det är t.ex. mycket billigare att använda takpapp än att lägga tegeltak eller plåttak.

Kan jag byta plåttak själv?

Det är fullt möjligt att byta plåttak själv, men du bör besitta både kunskap och erfarenhet för att arbetet ska bli korrekt utfört. Avstå från att genomföra takbytet på egen hand om du känner dig osäker på tillvägagångssättet. Skulle det uppstå några problem i framtiden måste takbytet vara fackmannamässigt utfört för att försäkringen ska gälla.

Rengöra tak

Med jämna mellanrum kommer du att behöva rengöra ditt tak för att det ska hålla sig fint och fräscht. Om du ska måla taket bör det också alltid föregås av en takrengöring. När du rengör tak bör du se till att använda ett medel som effektivt tar bort mögel, alger, påväxt och smuts. Du kan också anlita en tak- eller byggfirma som kan hjälpa dig med uppgiften. Om du väljer att utföra arbetet själv bör du se till att du har tillgång till säkerhetsutrustning för arbete på hög höjd.

Går det att tvätta tak med högtryckstvätt?

Det kan kännas lockande att tvätta tak med högtryckstvätt, just eftersom det går mycket snabbt och smidigt. Det finns dock en stor nackdel med detta. Högtryckstvätten har ett mycket kraftfullt tryck som i värsta fall kan skada ditt tak. Detta gäller främst för dig som har takpannor som kan spricka om de expanderar.

Hur ofta ska man rengöra sitt tak?

De flesta bör rengöra sitt tak regelbundet i intervaller på 3-5 år. Olika tak behöver rengöras olika ofta, och det kan ha att göra med både vilken typ av tak du har samt med vilket slitage det utsätts för. Den miljö och kringliggande omgivningen har stor betydelse för hur snabbt ditt tak blir smutsigt och vilken typ av smuts du har att göra med. Ett hus i närheten av natur kommer troligtvis få ett smutsigare tak än om du bor mer centralt.

Vad kostar det att rengöra tak?

När du anlitar en professionell firma för taktvätt ligger priset vanligtvis på cirka 3 000-5 000 kronor. Priset är beräknat efter att du har gjort avdrag med ROT-avdraget som ger dig en reducering på 30 % av arbetskostnaden.

Måla plåttak

Genom att måla plåttak ger du ett mycket bra och starkt skydd mot rost och påväxt. Ditt tak kommer dessutom att se mycket bättre ut och få en längre livslängd, eftersom kontinuerligt underhåll är av högsta vikt för att taket ska fungera optimalt. Här är det rekommenderat att du väljer en färg som ger ett extra bra grepp i metall och plåt. Är du osäker är det bäst att anlita proffs när du vill måla plåttak för att minska risken för misstag.

Kan jag måla plåttak själv?

Om du har tiden och kunskapen som krävs kan du måla plåttak själv. Här är det viktigt att du gör ett mycket grundligt förarbete för att säkerställa att färgen får bästa möjliga grepp. Använd också en färg som ger ett bra rostskydd och som har bra grepp på plåt, förzinkade material och metall.

Vilken färg används på plåttak?

Det finns flera olika färger att välja mellan när du ska måla plåttak. Vilken färg du vill använda till plåttak är naturligtvis upp till dig själv, men rekommenderat är en färg med en alkyld- och linoljebaserad grund. Färger med dessa egenskaper är tveklöst bäst för plåttak. Kom ihåg att du kan förtunna färgen med hjälp av lacknafta.

Går det att måla flagnande plåttak?

Att måla flagnande plåttak är möjligt, förutsatt att det är mycket små flagor som uppstått. Är det däremot så att ditt tak är kraftigt flagnande bör du se till att avlägsna gammal färg först. Därefter kan du fortsätta med en ny grundmålning och täckfärg.

Fallskydd för takarbete

När du ska jobba på höga höjder är mycket viktigt att du har bra fallskydd för takarbete. Vilken typ av fallskydd du behöver beror bland annat på hur ditt tak är utformat och vad det är för typ av takarbete du ska genomföra. Det kan till exempel handla om linor eller klassiska fallskyddsnät.

Vad finns det för regler för höghöjdsarbete?

När det kommer till höghöjdsarbete finns det ett flertal regler för höghöjdsarbete som du behöver anpassa dig efter. Det gäller speciellt om du arbetar på höjder högre än 13 meter. Både skyddsräcken och personlig fallskyddsutrustning är viktigt. Arbetsmiljöverket har tagit fram särskilda regler för enskilda arbeten på tak eller annan hög höjd.

Var kan jag hitta utbildning i fallskydd?

Det finns mängder med olika företag och verksamheter som erbjuder utbildning i fallskydd för dig som ska arbeta på höjder över 2 meter där det inte finns något skyddsnät. På bland annat Fallskyddsutbildningen.nu kan du hitta olika utbildningar för fallskydd online.

Vem får utföra arbete på tak?

Arbete på tak ska alltid genomföras av en person som har utbildning och kunskap inom taksäkerhet. Om du inte har utbildning inom de risker och regler som finns bör du aldrig beträda ett tak på en byggnad som är högre än 2 meter. Som yrkesverksam ska du ha både utbildning och utrustning som fallskyddslina och sele. Takarbete räknas också till särskilt farligt arbete, vilket innebär att du inte får utföra arbetet helt på egen hand. Allt arbete på högre höjd än 2 meter måste också, enligt Arbetsmiljölagen, utföras med fallskyddsutrustning.